Modules 2018 - 2022

Leven in Hart en Nieren I-IV

Eén – vier jarige opleiding
De vier jaren van deze opleiding  zijn afzonderlijk van elkaar te volgen, maar volgen elkaar op in niveau. Na elk leerjaar ontvang je een certificaat van deelname.
Vanaf het derde jaar kom je in aanmerking voor een parallel leertraject gericht op een licentie Leven in Hart en Nieren instructeur. *

Inhoud
De vier jarige opleiding Leven in Hart en Nieren biedt een diepgaand traject van persoonlijke ontwikkeling, voornamelijk gebaseerd op de Taoïstische Innerlijke Alchemie. Door middel van lichamelijke training, meditatie en theorie maak je kennis met de kenmerkende principes van het Taoïsme: natuurlijkheid, moeiteloosheid, kracht, wijsheid en humor .

Gedurende vier jaar, verdeeld in 20 modules, leer je zorg te dragen voor je eigen welzijn; fysiek, emotioneel en geestelijk. Je ankert dit onverstoorbare zelf-zo-zijn diep in je kern – als een zogenaamde parel. Hiertoe maak je kennis met fysieke aspecten die een fundamentele rol spelen in je dagelijkse omgang met het leven. Onrust, gepieker en emoties leer je te bevatten. Je leert signalen van het lichaam te herkennen en obstakels op te lossen. Je leert je vrijer en authentieker te bewegen. Je leert de toenemende levenskracht te geleiden en te verzamelen. Je wordt vrolijker, fitter en wijzer. Rode lijn door de training is de verbinding tussen hoofd, hart en handelen te optimaliseren. ‘Who feels it knows it’!

Alle modules worden rijkelijk voorzien van relevante Chi Kungs. Ook de zgn. IJzeren Hemd training wordt gedurende de hele opleiding verder verdiept als ondersteuning in onze structuur.

Achtergrond
Deze training is deels gebaseerd op de Universal Healing Tao waarin Mattijs sinds 2005 les geeft. Ondertussen heeft hij een eigen interpretatie op de training ontwikkeld, mede door zijn jarenlange training met vnl. Reinoud Eleveld (Tao Training), Peter den Dekker (Yi Chuan), Juan Li (I Ching Dao) en Francisca van Leeuwen (Aikido).
Op verschillende trainingsdagen, waarbij de mannen en vrouwen gescheiden trainen, werkt Mattijs samen met o.m. senior collega’s Neska Ong A Kwien en Josta Onneweer.

Voor wie?
De opleiding is voor iedereen die zijn persoonlijke ontwikkeling ter hand wil nemen vanuit een gevoel van ontzag voor de natuur. De training sluit uitstekend aan bij de meeste vormen van krijgskunst, yoga of healing praktijken en geeft deze diepgang en perspectief. Ze brengt filosofie in praktijk en geeft begrip aan ervaring.

Studie belasting en resultaat
75 – 90 lesuren per jaar. Voor een optimale overdracht en ontwikkeling wordt verwacht dat studenten minimaal zoveel uren thuis studie verrichten. Het opzetten van intervisie groepjes wordt aanbevolen.
Deze opleiding geeft geen diploma’s of lesbevoegdheden. (Deel wat je kan!) Je krijgt per jaar een certificaat van deelname. Het is mogelijk vanaf het derde jaar deel te nemen aan het Parallel Instructeurs Traject*.

Let op: de hier vermelde inhoud van de modules van de jaartrainingen is de intentie. In het vormgeven van de werkelijke training behoud Studio MENG het voorrecht deze aan te passen aan het niveau en de ontwikkeling van de groep op dat moment.


 

Introductie avonden
 

Vr 20/7 en 14/9

19.00 – 21.00 uur


Ben je geïnteresseerd in de jaartraining Leven in Hart en Nieren maar wil je eerst aan den lijve ondervinden wat de Tao training zoal voor jou kan betekenen? Heb je specifieke vragen of wil je eerst eens kennismaken met Mattijs? Het kan op 20 juli en op 14 september.


€ 10
Aanmelden >


 

Leven in Hart en Nieren 1 - '18/'19

H&N – Level I

Zo 16/9; 14/10; 11/11; 2/12 – 2018

Zo 6/1; 27/1; 7/4; 5/5; 26/5 – 2019
Za-Zo 22-23/6 – 2019

10.00 – 17.00 uur

De eerste drie modules zijn ook los van elkaar te volgen. De eerste dagen kunnen als ‘proefles‘ worden genoten. Voor modules IV en V is het wel vereist modules I – III gevolgd te hebben.
Geen ervaring vereist
Voertaal is Engels of Nederlands, afhankelijk van de deelnemers


Module 1 – Yi kracht en 1e Vuur (Integriteit en gezondheid)
Zo 16/9 en 14/10
• Chi kung basis – Eenvoudige oefeningen voor ontspanning, doorstroming en verzamelen van energie
• Yi-kracht – Het ontwikkelen van een glasheldere, ontspannen alertheid
• Innerlijke Glimlach – Openen van gevoelsbewustzijn
• Embracement chi kung – Ontspannen in een krachtige fysieke structuur
• 1e Vuur (Buddha buik, Warmen van de stoof) – Krachtig aanwezig ín je fysieke centrum
• 3 Poorten van de bekkenbodem – Bekkenbewustzijn en fundament van energiebeheer

Module 2 – 2e Vuur (Van stress naar vitaliteit)
Zo 11/11 en 2/12
•  Tao Yin – Onder meer psoas training. Deze spieren wortelen je diep in je fysieke bewustzijn
• 2e Vuur (Poort van het leven) – Van overleven naar leven; de onderrug ontspannen biedt diep lichamelijk vertrouwen
• Ruggengraat bewustzijn – Van overprikkeling naar aanwezigheid
• Heiligbeenpomp – Conserveren van seksuele energie ten bate van gezondheid

Module 3 – 3e Vuur en de Vijf Elementen (Emotionele balans en Compassie)
Zo 6/1 en 27/1
• Hartvuur – Openen van het borstbeen
• Mungbonen massages – afvoeren van gifstoffen
• 5 Elementen – Theorie van de elementen en de natuurlijke beweging van energie, die de basis vormt van de Chinese geneeskunde
• Helende klanken – Oefeningen om spanning los te laten en emotioneel in balans te komen
• 3e Vuur (Compassie training) – Openen en balanceren van het hart

Module 4 – Yin-Yang balans (Water en Vuur)
Zo 7/4 en 5/5
• Kleine hemelse kringloop – Openen van kanalen die energie geleiden en regulieren
• 4 Pompen – Krachtige techniek om vitaliteit door het lichaam te bewegen
• Water-Vuur relatie (hart en nieren) – Balanceren van onze ‘drive’ en ons vermogen te ‘luisteren’
• Lotus meditaties

Module 5 – Seksuele Kung Fu (Transformatie seksualiteit)
Zo 26/5, Za 22/6 en Zo 23/6 (i.s.m. Neska Ong A Kwien)
• Verslaan van de rode draak (v) en Temmen van het wilde paard (m) – Vat krijgen op de verwarring omtrent seksuele energie
• Jade Ei technieken (v) en Lingam massages (m) – Bewustzijn en gezondheid in het bekkengebied optimaliseren (individueel, mannen en vrouwen trainen afzonderlijk)
• Upward draw en Powerlock – Transformatie van seksuele energie naar gezondheid en bewustzijns ontwikkeling


Aantal lesuren = 77
€  890 – 5 Modules (11 dagen) betaling vóór 17/9
€  950 – 5 Modules (11 dagen) betaald in twee delen
€  175 – per module (2 dagen) ( € 260 – module 3 dagen)

De eerste dagen kunnen als ‘proefles’ worden genoten. Wanneer je na de training van 16/9 besluit aan het jaartraject mee te doen dan kun je nog gebruik maken van de ‘vroegboekkorting’.
De eerste drie modules zijn ook los van elkaar te volgen. Voor de overige trainingen geldt dat je álle voorgaande modules hebt doorlopen.
Je plek is gereserveerd zodra het bedrag is overgemaakt op rekening IBAN: NL 08 RABO 0 34 69 91 609 (onder vermelding van trainings datum en -naam)


Aanmelden >


Hart en Nieren II - '18/'19

H&N – Level 2

Zo. 30/9; 28/10; 25/11 – 2018
Zo. 13/1; 3/2; Vr.-Za.-Zo. 29-30-31/3; Zo. 11-12/5; 15-16/6 – 2019

10.00 – 17.00 uur

Afronden van Hart en Nieren 1 is vereist (geïnteresseerden die elders getraind zijn kunnen in overleg instromen)


Module 1 – Parelbewustzijn 1 (‘Fusie van de Elementen 1’ – kalmerende cyclus)
Zo 30/9, 28/10, 25/11
In het basisjaar hebben geleerd de emoties te kalmeren en de orgaanketens in hun natuurlijke cyclus te sterken. Nu leren we de energieën van de vijf elementen te bundelen tot een krachtige kern, waarmee we het bewustzijn dieper in het lichaam ankeren. We maken kennis met de 8 krachten van de Pakua en we gaan verder in op de IJzeren Hemd training.

Module 2 – Seksuele Kung Fu (Transformatie seksualiteit)
Zo 13/1 en 3/2
Verdieping. Verslaan van de Rode Draak, Temmen van het Witte Paard

Module 3 – Wisdom Nei Kung 1 (plus Hsing I – stok )
Vr-Zo 29-30-31/3
In het basisjaar hebben we kennisgemaakt met de Innerlijke Glimlach om het lichaamsbewustzijn te verfijnen en te verdiepen. ‘Uit het hoofd en ín het lichaam’. Nu reizen we vanuit het lijf het hoofd – dat immers ook lichaam is – ín.  We helen de relatie tussen beiden om de capaciteiten van de hersenen te optimaliseren, onder andere door de kramp van trauma in de hersenstam te ontspannen.

Module 4 – Beenmerg Nei Kung 1 (Botten – Wind en bamboe)
Za-Zo 11-12/5
Anders dan een symbool voor dood en verval is het skelet in feite een levend orgaan, dat van cruciaal belang is voor ons immuunsysteem. Bewustwording van het skelet, middels diepe ontspanning, brengt ons bovendien bij de meest aardse frequentie in ons lijf. We benutten de Beenmerg Nei Kung (ook wel IJzeren Hemd 3) tevens als verdieping van onze Seksuele Kung Fu.

Module 5 – Cosmic Healing 1
Za-Zo 15-16/6
In het basisjaar leren wij onze aandacht te richten op ons zelf-bewustzijn. We brengen onze aandacht naar binnen en leren zorg te dragen voor onze gezondheid. In deze module richten we onze blik verder naar buiten. We versterken onze kern door ons te positioneren binnen de Zes Richtingen en kijken we hoe we de elementen buiten ons kunnen gebruiken voor zelf-heling. We activeren onze handen, bij uitstek instrumenten voor manifestatie, en leren ze benutten voor energetisch werk.

 


5 Modules in 12 dagen
Afronden van Hart en Nieren 1 is vereist. Geïnteresseerden die elders getraind zijn kunnen in overleg instromen.
In overleg kunnen losse modules worden gevolgd.

Aantal lesuren = 84
€  970 – 5 Modules (12 dagen) betaling vóór 17/9
€ 1035 – 5 Modules (12 dagen) betaald in twee delen
€  175 – per module (2 dagen) ( € 260 – module 3 dagen)

Je plek is gereserveerd zodra het bedrag is overgemaakt op rekening IBAN: NL 08 RABO 0 34 69 91 609 (onder vermelding van trainings datum en -naam)

 


Aanmelden >


 

Hart en Nieren III

H&N – Level 3

10.00 – 17.00 uur

Afronden van Hart en Nieren 2 is vereist


Module 1 – Parelbewustzijn 2 (Fusie vd 5 Elementen 2 – creatieve cyclus)
(3 dagen)

Module 2 – Beenmerg Nei Kung 2 (Botten – Metaal)
( 2 dagen)

Module 3 – Wisdom Nei Kung 2 (plus Hsing I – stok)
(3 dagen)

Module 4 – Cosmic Healing 2 (Buddha Palms en Tai Chi Chi Kung 1)
(2 dagen)

Module 5 – Integratie
(2 dagen)


Deze training begint in 2019
Data worden zsm bekend gemaakt


 

Hart en Nieren IV

H&N – Level 4

10.00 – 17.00 uur

Afronden van Hart en Nieren 2 is vereist


Module 1 – Parelbewustzijn 3 (Wonderkanalen en Baduanjin)
(3 dagen)

Module 2 – Beenmerg Nei Kung 3 (Verdieping)
( 2 dagen)

Module 3 – Wisdom Nei Kung 3 (plus Hsing I – stok)
(3 dagen)
 
Module 4 – Cosmic Healing 3 (Buddha Palms en Tai Chi Chi Kung 1)
(2 dagen)

Module 5 – Integratie
(2 dagen)


Deze training begint in 2020
Data worden zsm bekend gemaakt


 

* Parallel instructeurs traject

Leven in Hart en Nieren – instructeur opleiding
Het is mogelijk vanaf het derde jaar, parallel aan de jaartraining, een instructeurs traject te volgen. Na een half jaar begin je met een oefengroepje. Na anderhalf jaar, aan het eind van de vier jarige opleiding, kun je de volgende technieken zelfstandig doorgeven of toevoegen aan b.v.  je eigen yoga, healing of coaching praktijk:

 • Basis Chi Kungs
 • Innerlijke Glimlach
 • Helende Klanken
 • IJzeren Hemd Chi Kung
 • Kleine Hemelse Kringloop
 • Hart en Nieren training

Dit traject zal worden aangeboden voor 5 – 12 geïnteresseerden.

Extra studiebelasting:

 • Naast het volgen van het 3e en 4e jaar Hart en Nieren volg je drie samenkomst dagen (data nader te bepalen)
 • Maandelijkse bijeenkomst met peer/intervisie groepje
 • Tenminste twee uur zelfstudie per week bovenop dagelijkse beoefening van de stof
 • Tenminste 4 uur supervisie
 • Tenminste 25 uur assisteren bij een, in overleg bepaalde, Taoïstisch leraar

Certificering
De opleiding wordt afgerond met een testdag en het schrijven van een essay. Als het niveau voor beide onderdelen voldoende is, krijgt de student van Studio MENG het certificaat  Leven in Hart en Nieren instructeur.


Investering parallel traject (1,5 jaar)
• 3 Samenkomstdagen • 4 uur Supervisie • Testdag • Licentie
€ 540
Tijd- en prijs- investering zijn op dit moment ter indicatie. Veranderingen voorbehouden. Afhankelijk van vorderingen van student kan billijkerwijs extra investering worden vereist.