M A N K R A C H T

Man in hart en nieren

Maak kennis met de drijfveren die ten grondslag liggen aan jouw handelen.
Optimaliseer je innerlijke conditie.

Waarom MANKRACHT?

Mannen laten zich overwegend leiden door een habituele respons op externe impulsen: een zorgvuldig – zij het grotendeels onbewust – opgebouwd arsenaal aan zenuwreacties dat zich uit als het decorum van de meer of minder succesvolle werknemer, partner of ondernemer.

Sociaal-maatschappelijk kan deze dappere man zijn succes nog vergroten, maar de ontwikkeling van zijn werkelijke potentieel stagneert. Om zijn kwaliteit van functioneren te verbeteren grijpt hij middels boeken of cursussen naar extern gereedschap. Vanuit een schrale conditie biedt zelfs het beste gereedschap geen vorm aan de grootsheid van het genie dat in hem besloten ligt.

Creatieve ondernemers en visionaire leiders weten dat de voorwaarde voor een vervullend leven en werk niet ligt in de instrumenten die zij ter hand nemen maar in de bezielde aansturing van die hand.

De bereidheid voorbij het rumoer van de dag te luisteren en van uit een dieper, stiller weten te manoeuvreren, biedt toegang tot het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten.

Waarde gedreven kwaliteiten als sensitiviteit en slagvaardigheid, onderscheidingsvermogen en daadkracht, integriteit en doorzettingsvermogen. Dit zijn de mannen die hun innerlijke conditie optimaliseren om hun leven vanuit flow te orkestreren.

 


ErvaringsgerichtMANKRACHT biedt diepgaande, ervaringsgerichte trainingen waarin wij leren manifesteren vanuit de bezieling van hart en nieren. Wijzer, gezonder, attentie voller. Met inzicht in de samenhang van denken, voelen, doen en de werking van de 5 drijfveren (‘elementen’); zelfonderzoek in de vorm van Daoyin, Qigong en krijgskunst; schrijf- en video opdrachten; filmbeelden en sharing
De training wordt rijkelijk cognitief ingebed. Deelnemers krijgen een handout en video materiaal waarmee zij het geleerde onbeperkt kunnen herinneren.

De training is geworteld in mijn 25 jaar ervaring in Qigong en Neigong, maar hebben de Daoïstische culturele achtergrond niet als onderwerp.


Trainer

Ik ben Mattijs van Katwijk (1973) en sinds 2004 geef ik trainingen gebaseerd op de Daoïstische interne kunsten. Daarnaast richt ik mij in toenemende mate op use-of-self trainingen in bedrijven en bij de overheid. Ik heb vele mannen geïnitieerd in de Transformatie van Seksuele Energie. Jarenlange ervaring en verdieping hebben mijn visie op deze populaire en onjuiste benadering nadrukkelijk veranderd. In mijn persoonlijke training sta ik nu veel dichter bij de oorspronkelijke Daoïstische trainingsweg en in mijn werk benadruk ik het gezonde verstand en persoonlijke ervaring, gestoeld op een levende praktijk. Ik raak en inspireer mensen. Mijn lessen zijn nuchter en rijk aan kennis, ervaring en humor.

 


Let op: Op dit moment wordt overal veel ‘mannenwerk’ aangeboden. Ook onder de naam Mankracht (of Mannenkracht) kun je meerdere aanbieders vinden en dat is waarom ik de ondertitel Dao van de Man ben gaan gebruiken. Al deze trainingen of workshops zijn verschillend van aard. Vergewis je of deze training aansluit bij jouw intenties.


 

Hart en Nieren
Hart en Nieren

Dit traject beweegt langs vijf grote drijfveren die ten grondslag liggen aan het menselijke handelen.

 

 1. Potentie: Stilte/Vitaliteit
  Introductie vijf motivaties. We kijken naar het vermogen stil te worden en te luisteren. Via het lichaam komen we al snel op aspecten van de realiteit waar we kennis dienen achter te laten en wijsheid laten spreken.

 2. Groei: Lust/Creativiteit
  
Flexibiliteit van lichaam en geest. Speelsheid en kracht. Het vrijlaten én vaardig beheersen van de potentie opdat zij niet woekert en destructief wordt.
 3. Bloei: Presentie/Verbinding

  Aanwezig zijn: hét verschil in alle relaties. In seksualiteit, werk of sport. Het is kwetsbaar en mogelijk pijnlijk maar geeft ook vervulling. Het vermogen je uit te spreken en te ontvangen.
 4. Rijping: Vertrouwen/Aarding
  
Dit is het moment van wasdom. Het integreren van verworven kwaliteiten en die rijkdom leren centraal stellen. Te voeden en te verzorgen. Integriteit.
 5. Oogst: Reflectie/Verantwoordelijkheid

  Zelfreflectie. Het vermogen grenzen te stellen en te aanvaarden. Helderheid. Afsluiting en vooruitblik.

De drijfveren zijn gebaseerd op de vijf elementen zoals die bekend zijn in de Chinese geneeskunde en alchemie. Water, hout, vuur, aarde en metaal. Alle weekends hebben de verbinding van lichaam en geest als belangrijkste onderwerp, maar hun stemming zal naar gelang het element significant verschillen.


Na aanmelding word je eerst uitgenodigd voor een intake gesprek. Inschrijving uitsluitend voor het hele traject. Tussen de weekenden in krijg je huiswerk om het geleerde in de praktijk te brengen. Je wordt verwacht contact te houden met enkele van de andere deelnemers om elkaar als peers te ondersteunen en om de gezamenlijke voortgang te toetsen.


MAN in hart en nieren
5 x (vrijdag, zaterdag en halve zondag)
13-15 januari; 17-19 februari; 17-19 maart; 19-21 mei; 16-18 juni – 2023
Vr. en Za. 10.00 – 17.00
 u.
Zo. 10.00 – 14.00
 u.
€ 2100,-  Inclusief thee, fruit, werkboek en trainingsvideo’s.


Aanmelden >


Locatie: Studio MENG.
Helmersstraat 140, Den Haag.
Je plek is gereserveerd wanneer je aanmelding is bevestigd en een aanbetaling van tenminste €100 is ontvangen op IBAN: NL 08 RABO 0 34 69 91 609 t.n.v. Mattijs van Katwijk o.v.v. Mankracht – jouw naam. Bij annulering vooraf blijft €100 aanbetaling verschuldigd.

Data onder voorbehoud.
Aan de gegevens op deze pagina zijn geen rechten te ontlenen.


Kijk hier voor de modules KALIBER en MANIFEST