MANKRACHT

Dao van de Man

Er is dringend behoefte aan bewuste mannen. Lovers en krijgers die krachtig in hun lijf geworteld zijn en die emotioneel wakker zijn. Mannen die gevoelig zijn én de ballen van een leider hebben.
 Ben jij klaar om je met hart én nieren te verbinden? Ben jij nieuwsgierig om je lichaam te ontdekken, voorbij de mechanische routine die jou gewoonlijk door de dag sleept? Deze training richt zich op de ontwikkeling van jouw persoonlijke integriteit.

Welke verantwoordelijkheid durf jij aan te nemen? Hoe is het met jouw gezondheid? Ben je moe, gestresst, of lusteloos?
 Hoe zit het met die onvrede over je werk? Dat gedoe, dat steeds in je relaties terugkomt? Laat jij je leven door de waan van de dag, of neem jij zelf helder de regie om jouw visie te manifesteren? Dat alles heeft te maken met hoe vrij de levenskracht door jou kan stromen. En hoe ze wordt geremd door jou mentale conditionering, je emotionele balans en je fysieke gesteldheid. In deze training onderzoeken we het functioneren van onze lichaam-geest connectie en nemen we de tijd om haar efficiëntie te optimaliseren.

Hiertoe spreken we de weefsels en organen onder de huid aan, die ons werkelijk maken wie we zijn. We leren ons bewust te worden van en vat te krijgen op onze eigen energie huishouding. En we houden de overtuigingen, die vorm geven aan ons bestaan, tegen het licht. En door moedig genoeg te zijn om in onszelf te voelen, radicaal eerlijk te zijn en het nodige werk te verzetten, ontdekken we onze potentie. We raken bevlogen, authentiek en vitaal.

•    Training voor optimale gezondheid en vitaliteit d.m.v. lichamelijke en mentale oefening;
•    Harmoniseren van lust en liefde;
•    Een basis leggen voor authentieke intimiteit en communicatie
;

•    Toegang krijgen tot jouw bronnen van energie en potentie;
•    Technieken om je energie te verfijnen en te beheren;

•    Herkalibreren van je emotionele sensitiviteit en integriteit;
•    Verfijnen van seksuele intelligentie en heroveren van je erotisch talent;
•    Balanceren van de macho en de lieveling in jou;

•    Overkomen van seksuele angsten en uitputting;
•    Bevrijden van pornografische fixatie;

•    Yin-yang- en vijf elementen- theorie en toepassing;
•    Ervaringsgerichte anatomie;
•    Genereren en manifesteren van persoonlijke doelen;

Ervaringsgericht
Deze training is specifiek bedoeld voor mannen die behoefte hebben aan een nuchtere training, gericht op hun fysieke en geestelijke ontwikkeling. De training is grotendeels geworteld in het Daoïsme – een eeuwenoude scholingsweg van de dynamiek van mens en natuur – maar heeft die culturele achtergrond niet als onderwerp (kijk voor interesse daarin naar het overige aanbod op deze site).

Tijdens de lessen doen we veel fysieke training om ons lichaam te ontspannen, te ‘openen’ en te leren voelen. We leren onze aandacht en energie te richten en te harmoniseren. Daarnaast bieden de lessen een schat aan kennis en wijsheid (waarvan je zal denken: “Waarom is dit mij nooit geleerd?!”). De theorie is bedoeld als inspiratie en richtingaanwijzer; uiteindelijk moet iedereen zélf echt aan de bak met het ervaren en integreren ervan. De training is niet passief te consumeren.


Let op:
Op dit moment wordt overal veel ‘mannenwerk’ aangeboden. Ook onder de naam Mankracht (of Mannenkracht) kun je meerdere aanbieders vinden. Al deze trainingen, broederschappen of workshops zijn verschillend van aard en deze training ‘
MANKRACHT – Dao van de Man‘ is vermoedelijk van geheel ander karakter.
Seksualiteit vormt een cruciaal deel van ons welzijn en verdient derhalve ook een duidelijk plek in de training. MANKRACHT – Dao van de Man neemt echter bewust afstand van de seksuele fixatie die her en der geheel onterecht aan de Daoïstische trainingsweg is gekoppeld.

Verifiëer om teleurstellingen te voorkomen of deze training wel degelijk aan jouw verwachtingen voldoet!

MANKRACHT – Intensief  (3 dagen)
Deze 3 dagen (29/8, 12 en 19/9) zijn los of als serie te volgen. Ze bieden een sterk geconcentreerde versie van de jaartraining. Mannen die geïnteresseerd zijn in de jaartraining wordt nadrukkelijk aanbevolen tenminste één van de dagen te volgen om te ervaren of deze benadering past bij hun verwachtingen. Meer informatie over deze trainingen hier.


Betrokkenheid
De cursus bestaat uit drie dagen en vijftien avonden verdeeld over negen maanden. Dat lijkt een flinke investering. In feite is dit programma echter een crash course voor duurzame ontwikkeling. Het biedt een beproefde methode om een nieuwe omgang met de eigen Vitaliteit, Sensitiviteit, Integriteit en je persoonlijke Intimiteit te ontdekken en te integreren.
Een duurzame transformatie vraagt echter om toewijding en de bereidheid om te veranderen. Training dus. Om je eigen ontwikkeling én die van de groep te bevorderen wordt van deelnemers verwacht dagelijks 30 – 60 minuten aan (voornamelijk fysiek) huiswerk te besteden. Bovendien maak je deel uit van een peergroup, waarmee je actief contact houdt over de training.
Je krijgt ongeveer tweewekelijks les (met uitzondering van vakantie periodes). Het is raadzaam de training als wekelijks aanbod te beschouwen. De ene week krijg je les, de andere week gebruik je die avond om zelf (of met je peergroup) extra te trainen. Per les krijg je een deel van het theorie/werkboek.
Het jaarprogramma bouwt voortdurend voort op de kennis en ervaring van de voorgaande lessen. Wanneer je lessen mist wordt je verwacht door middel van de oefengroep gedegen inzicht in en ervaring met de stof te verwerven. 


_____

Voor alle duidelijkheid

• MANKRACHT – Dao van de Man is een training en geen praatgroep.
• De training biedt geen therapie. Het is mogelijk dat je aspecten van je zelf tegenkomt die confronterend of emotionerend zijn. De training biedt daarvoor een veilige ruimte en technieken die jou kunnen ondersteunen in dit proces, maar de training is er niet op gericht dit aspect te ‘behandelen’.
• De training maakt gebruik van aspecten uit de Qi Gong en Nei Gong (je zou kunnen zeggen: Chinese yoga) maar die kunsten staan hier slechts ter dienst van ‘gewone mannen’ die hun leven willen verdiepen en verrijken.
• We werken in deze training niet met opgewonden seksuele energie. Een onderdeel van het huiswerk vraagt wel om thuis, alléén, met opgewonden seksuele energie te werken.
• 
 Van de deelnemers wordt een actieve inzet thuis verwacht, individueel en in de peergroup. 

_____

Mattijs van Katwijk (1973) geeft sinds 2004 trainingen gebaseerd op de Daoïstische interne kunsten. Hij geeft trainingen voor persoonlijk leiderschap in bedrijven en bij de overheid. Hij heeft vele mannen geïnitieerd in de Transformatie van Seksuele Energie. Jarenlange ervaring en verdieping hebben zijn visie op deze populaire benadering nadrukkelijk veranderd. Mattijs benadrukt nu het gezonde verstand en persoonlijke ervaring, gestoeld op een levende praktijk.
In zijn lessen inspireert en raakt Mattijs. Zijn lessen zijn buitengewoon nuchter en rijk aan kennis, ervaring en humor.


Data jaartraining 2021-2022:
3 x Zondag 10.00 – 17.00
24/10; 27/3; 10/7
15 x Woensdag 19.00 – 21.30
3/11; 17/11;
1/12; 15/12; 29/12;
12/1; 26/1;
9/2;
6/4; 20/4;
4/5; 18/5;
1/6; 16/6; 29/6

Locatie: Studio MENG. Helmersstraat 140, Den Haag.

€ 845
€ 795 / voor vroege aanmelders, geldig tot 1 september

*
Prijs is inclusief: werkboek en trainingsvideo’s.

  • Je plek is gereserveerd wanneer je aanmelding is bevestigd en een aanbetaling van tenminste €100 is ontvangen op IBAN: NL 08 RABO 0 34 69 91 609 t.n.v. Mattijs van Katwijk o.v.v. Mankracht – jouw naam. Bij annulering vooraf blijft de €100 aanbetaling verschuldigd.
  • Het totale cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het is helaas niet meer mogelijk om in termijnen te betalen. Het cursusgeld is niet restitueerbaar eens de training is begonnen.


  • Bij aanmelding krijg je een formulier met alle voorwaarden voor deelname. Neem contact op om vooraf alle voorwaarden voor deelname in te zien.
  • Om dit traject gezamenlijk optimaal door te maken maak ik graag kennis met alle deelnemers. Het is niet mogelijk deel te nemen aan de jaartraining als ik je nooit heb ontmoet. Schrijf je in dat geval dus in voor tenminste één van de MANKRACHT – Intensief dagen (deelname geeft korting op de Jaartraining). Daarmee kunnen wij kennis maken én kun jij beter inschatten of je je voor 9 maanden aan dit traject wil committeren. Neem contact op als het je niet lukt de Intensief te volgen.
  • * Voor mannen onder de 30 die financieel beperkt zijn, zijn enkele budget plaatsen beschikbaar. Daarvoor is een vast bedrag beschikbaar dat we verdelen over het aantal aanvragen. Wil je hiervoor in aanmerking komen vraag dan naar het budgetformulier.
  • N.b: Indien van overheidswege wordt besloten om bijeenkomsten te verbieden dan proberen wij het geplande traject zo veel mogelijk online voort te zetten.

Info
Geïnteresseerd, wil je meer weten?Schrijf je in voor één van de MANKRACHT – Intensief dagen (29/8, 12 en 19/9)
Of neem contact op met Mattijs. (mattijs@studiomeng.nl)


Data onder voorbehoud.
Aan de gegevens op deze pagina zijn geen rechten te ontlenen.

Boven: korte introductie over de training MANKRACHT – Dao van de Man

Deelnemers MANKRACHT 20/21 delen hun ervaring.
Boven: een compilatie.
Onder: de individuele verhalen.


Meer ervaringen 2018/2019:
Walter: https://www.youtube.com/watch?v=LgLrNsVof2M
Chris: https://www.youtube.com/watch?v=aFtUDLRkLEg 
Max: https://www.youtube.com/watch?v=8mCZkNZbbs4


Meer ervaringen MANKRACHT:

“ … de cursus MANKRACHT is een life-changer geweest waarvoor ik je niet genoeg kan bedanken. “

___

“De talks van Mattijs vond ik altijd boeiend, zijn eigenzinnige visie op mannelijkheid gaf me altijd stof tot nadenken en de groepsgesprekken waren me ook dierbaar.

Ik heb eerder eenmalige ervaringen gehad met mannengroepen die me totaal niet aanspraken. Of wel moesten we op geforceerde wijze een soort van oerman in onszelf bovenhalen. Ofwel ouwehoerden mannen eindeloos over zichzelf rond het kampvuur en dacht ik alleen ‘wanneer mag ik naar huis?’.”

Deze cursus heeft een begin gemaakt met trots te zijn op man zijn, en het fijn te vinden hoe je met mannelijkheid je directe omgeving en de wereld beter kan maken.
___

Ik vond de filmkeuzes inspirerend.

De integratie van Oosterse inzichten in een Westers levenspatroon.
Dit kan Mattijs heel erg goed. “
___

“Door de trainingen van Mattijs heb ik geleerd om te ervaren wat er in mijn lichaam omgaat. Daarnaast is de analogie tussen mijn lichaam en de buitenwereld een eye opener voor mij geweest.

Van tevoren ging ik ervanuit dat Daoïstisch trainen per definitie spiritueel is. Mattijs heeft laten zien dat, dat niet zo is; en dat in positieve zin! Hij kan de filosofie op een ‘down to earth’ manier brengen en heeft daardoor mij, als niet reiligieus of spiritueel persoon, ervan overtuigd dat dit het pad is dat ik wil volgen.

Voor mij heeft de training de relatie tussen mijn lichaamshouding en levenshouding blootgelegd. Spanning in mijn lichaam uit zich niet alleen in fysieke klachten zoals kramp, maar leidt letterlijk tot krampachtige situaties.

Hij heeft mij en de andere mannen af en toe flink met de neus op de feiten gedrukt. Los van de fantastische anekdotes die hij vertelde, bracht hij dit ook letterlijk in beeld door het tonen van een filmpjes, scenes en knipsels uit documentaires. De spiegel die hij daarmee voorhield, heeft diepe indruk gemaakt.”
___

“… die kwam wel ff binnen gisteren!”

___

“ … heb ik last van erectieproblemen. Gaandeweg de cursus is er letterlijk meer leven in gekomen en word ik nu bijna dagelijks wakker met een behoorlijke erectie. What a joy! “
___

“… Ik vind het bijzonder om te zien dat dingen die ik al eens langs hebt zien komen vorig jaar toen totaal niet landden en ik nu steeds meer begin te zien..”

___

“De avonden in de training ervaarde ik vaak als heel transformerend, soms ging ik er met wat weerstand heen en altijd kwam ik veel meer als ‘mezelf’ terug. Het is echt een anders trainen dan in de sportschool. Het put je fysiek niet uit, maar het geeft juist energie en helderheid.
Na een avondje trainen zag ik mijn vrouw ook altijd breed glimlachen als ik weer thuis kwam, zij voelt dan ook dat er meer stabiliteit, veiligheid en liefde ‘in’ mij is.”
___

“Ik voel dat ik tot volle bloei aan het komen ben en zie en voel nu ook hoe drie jaar MANKRACHT daar aan bijdraagt en alle (mis)stappen die ik daarvoor heb gezet ook.”
___

“Het karakter en de duur van de jaartraining heeft voor de broodnodige verdieping gezorgd, om te aarden en om rust te creëren in mezelf. Dit dankzij intensieve oefening en de nodige discipline (inclusief alle weerstand en het leerproces dat daar bij hoort). Resultaat is onder meer dat ik uit m’n irritatie ben en onbevangener kan zijn richting mezelf en anderen, wat een positieve spiraal heeft ingezet.”
___

“Ik kijk echt met een enorm goed gevoel terug op de cursus. Jouw nuchtere en praktische kijk gaven veel ruimte om voor jezelf te ontdekken en dus ook meer vanuit jezelf aan de slag te gaan. Het is nog zeker niet ‘af’ maar ik heb al enorme stappen gemaakt voor mezelf. I.p.v. een soort blinde Don Quichote die vooral in gevecht is met zichzelf voel ik me nu veel meer een soort Aziatische krijger die steeds minder wordt geraakt door hetgeen zich om hem heen afspeelt. Hierbij (of hierdoor) is ook veel meer ruimte ontstaan voor echt contact met de mensen om me heen. Ik merk dit vooral ook in contact met mijn zonen en dat was voor mij ook een van mijn belangrijkste drijfveren! Ik heb in toenemende mate het gevoel dat ik aan het leven ben i.p.v. overleven. Heel veel dank dus en ik ga graag in een of andere vorm door met de trainingen bij jou.”