Gasttrainer in Studio MENG

Dan Vercammen

Dan Vercammen
ZA 7 en ZO 8 juli 11.00 - 18.00
Dan Vercammen

“Elke mens bezit het medicijn van het lange leven”
uit Het Stuk over het Inzicht Verwerven in de Authenticiteit (11de eeuwse alchemistische tekst van Zhang Boduan).
Ongeveer 1000 jaar geleden opende de revolutionaire alchemist Zhang Boduan (984 – 1082) de weg naar de alchemistische verwezenlijkingen voor de gewone sterveling. Daar liggen de wortels van wat later Jindan Nanzong, de Zuidelijke Traditie van de taoïstische alchemie genoemd werd. Zhang was oorspronkelijk een confucianistische ambtenaar en ging zich pas op latere leeftijd intensief met de alchemie bezig houden. Hij onderwees zowel taoïsten als niet-taoïsten en zijn onderricht leidde, via zijn discipel Shi Tai (1022 – 1158), tot het ontstaan van de Yinyang school van Nanzong, die door Dan K.J. Vercammen vertegenwoordigd wordt.
Zhang Boduan’s alchemie richt zich uitdrukkelijk op authentieke, tastbare resultaten en benadrukt het voorkomen en het bestrijden van fake alchemie. Om dit mogelijk te maken ligt in onze traditie de nadruk op complete ontwikkeling. Dit doen wij via taoïstische gezondheidstrainingen en krijgskunsten om de weerbaarheid te verhogen, het tot leven brengen van het dantian (veld van cinnaber in de onderbuik), het verruimen van het bewustzijn, enz. Bij elk van de stappen in het alchemistische proces horen concrete verschijnselen en veranderingen.
Prof. dr. Dan K.J. Vercammen (taoïstische alchemistische naam: Fei Danning) leerde de Nanzong alchemie van dr. Fu Qinglong in Jiangnan (het gebied rond de monding van de Lange Stroom) en kreeg de opdracht deze bijna duizend jaar oude traditie door te geven.
In deze workshops vertelt hij over de essentie, de context, de processen en de resultaten van de praktijk van de Zuidelijke Traditie. Ook geeft hij directe richtlijnen en voorwaarden voor het veilig en efficiënt beoefenen van de alchemie en waarschuwt hij voor de gevaren. Hij leert je een reeks van gezondheidsoefeningen (daoyin) die het lichaam verruimen en klaar maken om een alchemistisch laboratorium te worden. Via een aantal specifieke alchemistische oefeningen maakt hij bij jou de “verborgen draak” wakker (het activeren van het dantian) en maakt hij de “slapende tijger” actief (het transformeren van de ademhaling). En dan verschijnt ook nog een “geel oud wijf” ten tonele; zij behartigt de harmonisering van diverse functies in het alchemistische lichaam.
Vercammen (°1960) is antropoloog/sinoloog (Universiteit Gent & Fudan University, Shanghai) en werd tijdens zijn antropologische veldwerk in Jiangnan opgeleid tot taoïstische alchemist, arts en krijgskunstmeester. In 1990 doctoreerde hij op een multidisciplinair proefschrift over de geschiedenis, filosofie en praktijken van de innerlijke krijgskunsten en hun relatie met de taoïstische alchemie.
Hij doceert aan het internationale China Arts College en doet wetenschappelijk onderzoek aan het Taoist Alchemical Studies Center TASC te Antwerpen.
Hij is ook de auteur van meer dan dertig boeken, waaronder een aantal boeken over de cultuur en de praktijk van de taoïstische alchemie (zie: http://www.taoiststudies.org/TAOIST_STUDIES_WEB/BOOKS_-_BOEKEN.html).
Tijdens de workshops zijn een aantal boeken ter inzage en geïnteresseerden kunnen dan, vooraf of nadien een bestelling plaatsen.


€ 230
Je plek is gereserveerd zodra je aanmelding is bevestigd én het bedrag is overgemaakt op rekening IBAN: NL 08 RABO 0 34 69 91 609 t.n.v. Mattijs van Katwijk – onder vermelding van ‘Dan Vercammen’ en jouw eigen naam.
Uiterste inschrijfdatum is 22 juni. Last minute inschrijving €250


Aanmelden >