Lieve deugd!

Wie deugt. Wát deugt. De media staan er bol van. Vele monden zijn er vol van.

De Chinese bijbel de Dao De Jing (verschenen in de zesde eeuw AD) is te beschouwen als een handleiding voor het cultiveren van deugd. Deugden worden daarin – anders dan bijvoorbeeld de westerse geboden – niet gezien als een aantal vast te bepalen gedragsregels. De deugd is zelfs niet benoembaar!

Het boek is een gids voor het ontwikkelen van een staat-van-zijn die leidt tot uitmuntend gedrag. Het idee is dat een mens die een hoge staat van ontwikkeling heeft bereikt als-vanzelf handelt op een manier die recht doet aan iedere mogelijke situatie.

De ontwikkeling die leidt tot dat – oppervlakkig gezien magische – vermogen om gewoon juist te doen (en er niet te veel over te ‘lullen’) is in de honderden jaren na het verschijnen van het boek, aan de hand van dat boek, in vele Daoïstische scholen vorm gegeven. Één ding waar vrijwel al die stromingen het over eens zijn is dat deugdelijk handelen alleen kan voortkomen uit de mens die geest én lichaam heeft gecultiveerd. Deugd gaat immers niet over wat je denkt, maar over wat je oprecht (recht-op) doet!

De trainingen die ik (nu online) aanbied zijn gebaseerd op het gedachtegoed van de Dao De Jing. Ze helpen je de eerste, kleine stappen te zetten naar de integratie van lichaam en geest. En daarmee kunnen ze je mogelijk helpen iets steviger te stappen op het pad naar de deugd.

The proof is in the pudding.