Wat dacht je in hemelsnaam?

De vorm van je geest. De meeste mensen zullen de willekeurige verzameling aannames, overtuigingen, voorkeuren, principes en gewoontes – eindeloze gewoontes – nooit als een soort structuur beschouwen. Een structuur die eigenlijk oneindig veel minder flexibel is dan we aannemen. Een structuur die het overgrote deel bepaalt van elk proces en elke uitkomst van elk klein en groot ding dat we ooit proberen.

De vorm van je geest is de nauwgezette optelsom van alles wat je ooit hebt geleerd en ervaren, en het heeft geen interesse om op korte termijn van structuur te veranderen.

Daarom kun je alle boeken ter wereld lezen, alle cursussen en trainingen volgen die er zijn, alle trends en rages volgen die beloven je beter te maken in wat je doet… De zorgvuldig opgebouwde fundamenten van je geest zullen bepalen of dit alles vruchten zal afwerpen of niet.

Als het verandering is die je zoekt, als het ontwikkeling is die je verlangt, dan is het je denkgeest waaraan grondig gewerkt moet worden.Je moet eeuwen van leren ongedaan maken, een oceaan van slimheid loslaten.Je moet een toren van trots loslaten en leren de werkelijkheid door je heen te laten ademen.Leer stil te zijn en leer te luisteren.

Je hebt nu zeker talloze dingen te doen die veel belangrijker lijken. Je hoeft je niet terug te trekken in de bergen. Geef de kinderen te eten, betaal de huur. En leer achterover te leunen en te weten dat je gedachten al vaststaan.

Wees dan stil.

Luister dan.

Wees getuige van de beste werkelijkheid die zich ontvouwt.

Wat dacht je eigenlijk?