The physical dimension of leadership (1)


Topsporters worden regelmatig aangehaald en begrepen als waardevolle inspiratie in het zakelijke veld. Geen directeur die geïnteresseerd is een bal in een net te schoppen, maar kwaliteiten als teamwork, concentratie, doelgerichtheid en doorzettingsvermogen worden gretig bevestigd als onmisbare eigenschappen voor de beoogde winnaars.

Gelukkig bevinden wij ons thans in een soort kleine zakelijke verlichting, waarin het niet meer slechts over winnen lijkt te gaan. In het denken en spreken over bedrijfsvoering en leiderschap krijgt moraliteit substantieel voet aan de grond. Luistervaardigheid, empathie, nuance en integriteit worden langzaam erkend als belangrijke kwaliteiten op de werkvloer. In een wereld waarin machines in toenemende mate werk van ons overnemen blijkt juist het mens-zijn van de mens van grote waarde.

Nu mag je bij de gemiddelde mens blij zijn als hij in zijn dagelijks leven al niet grossiert in ongeduld, reactiviteit, chagrijn en nervositeit. Hoeveel meer naar gelang zijn werk in verantwoordelijkheid toeneemt!

Een fundamentele vraag voor het optimaliseren van professionele processen is dan ook hoe de persoonlijke conditie – dat is de psyche, de geest – van de mens te ontwikkelen, opdat zij beter functioneert. Niet alleen als winnaar (dat kan er uiteindelijk maar één zijn), maar als medewerker, manager, directeur of ondernemer. De vraag is hoe beter te functioneren als mens.

Sport draagt bij aan waardevolle menselijke capaciteiten. Meer van de nodige kwaliteiten ontwikkel je echter door praktijken die niet op winnen per sé gericht zijn. Vormen van yoga, neigong en krijgskunst zijn – anders dan hun fysieke praktijk op het eerste zicht doet vermoeden – specifiek gericht op het ontwikkelen van een heldere, krachtige geest. Het zijn disciplines die de menselijke voortreffelijkheid op zich ten doel hebben. En daarmee zijn zij van vitaal belang voor de kwaliteit van mensen in iedere organisatie.

In mijn volgende post zal ik meer vertellen over hoe een fysieke stretch, als die in de foto hieronder, bij kan dragen aan jouw functioneren.