‘What my friends think I’m doing’

Focus, doorzettingsvermogen, emotionele stabiliteit. Ons reactie vermogen. Hoe open wij staan voor verandering of kritiek. Ons lichaam toont een complexe en absolute samenhang met onze emoties en motivaties. Intenties uiten zich in ons lijf.

In een cultuur waarin lichaam en geest fundamenteel als gescheiden worden benaderd vraagt die stelling misschien meer duiding: Wij buigen voor overmacht en rechten onze rug voor onze waarden. Steken een hand uit voor akkoord en onze nek voor support. Meer visceraal hebben wij iets op onze lever, of maakt ons hart een sprong.

Uiteindelijk kun je het best aan den lijve ervaren dat deze uitdrukkingen niet slechts metaforisch zijn. Inzicht in het functioneren van de mens komt niet tot stand op basis van enkel cognitie. Het genereren van de juiste balans tussen groei en verantwoordelijkheid, initiëren en luisteren, leiderschap en lidmaatschap, vraagt om een dieper, stiller en ruimere vorm van weten. Voortreffelijkheid vraagt om een zuiver innerlijk kompas.

In de daoïstische interne training – Neigong – ontwikkelen wij helderheid, integriteit en onderscheidingsvermogen via de geest én via het lichaam. Wij werken aan een structuur waarbinnen onze drijfveren zich optimaal kunnen ontvouwen. We cultiveren de lijnen van onze aandacht en intentie. De lenigheid, gratie en fysieke kracht die hiermee gepaard kunnen gaan zijn secundair.

Deelnemers aan mijn trainingen – in mijn studio of in de bedrijven die ik inspireer – zal ik niet snel vermoeien met complexe of fraaie bewegingsvormen. Het blijkt moeilijk genoeg de integriteit te ontwikkelen om ‘gewoon’ rechtop te staan.

We versterken je innerlijke gewaarwording en van daaruit kijk je vervolgens naar je relatie met jouw omgeving: Word je steeds moe van die ene persoon? Laat je vaker over je grenzen heenkomen? Waar haal jij energie vandaan?
Vervolgens ontstaat zicht op een groter geheel: Hoe ga ik om met de vraagstukken die mijn stad of mijn wereld aangaan?

De training is simpel als een wekelijks uurtje Qi Gong of Tai Chi Quan voor de nodige ontspanning en energie. Oefeningen kunnen op ieder ‘verloren’ moment (bij de bushalte, in de keuken) in een oogwenk worden benut.

De training is diepgaand, van het benaderen van ons menselijk wezen in de basis (ademhaling, vitaliteit, beweeglijkheid) tot de Innerlijke Alchemie in de latere formules. En passant krijgen we inzicht in hoe onze gezondheid samenhangt met sociaal-maatschap-pelijke issues, archetypische beelden en strategische principes. En met de creatieve, seksuele energie.

Ongeacht de ambities die je koestert ten aanzien van je fysieke welzijn, je emotionele balans of een mogelijke spirituele groei, je wordt in ieder geval gezonder, helderder en aangenamer in de omgang.
Zonder je best te doen, kom je aan op je eigen pad.